Hoppa till huvudinnehåll

Kommande presentationer/möten

2021-05-11
Telefonkonferens idag kl. 15.00 för att presentera delårsrapporten för januari–mars 2021

CEO Anna Ljung kommer att presentera rapporten vid en telefonkonferens idag den 11 maj kl. 15.00.
Telefonnummer för att delta: SE +46 85 664 27 03; US: +1 833 823 05 86

2021-05-11
Redeye Investor Forum
2021-05-18
Årssträmma för Moberg Pharma

Med  anledning  av  coronaviruset  och  i  syfte  att  minska  smittspridning  har  styrelsen  beslutat  att årsstämman  ska  genomföras  utan  fysisk  närvaro  av  aktieägare,  ombud  och  utomstående  samt  att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av årsstämman kommer att offentliggöras den 18 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.  Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska: -   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021,  -   dels  senast  månaden  den  17  maj  2021  anmäla  sig  genom  att  avge  sin  poströst  enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill delta i årsstämman genom poströstning ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken fredagen den 7 maj 2021.

- dels senast måndagen den 17 maj 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken "Poströstning" i kallelsen till stämman så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För mer information

2021-05-26
BioStock Life Science Summit
2021-06-02
Redeye Growth Day
2021-08-10
Delårsrapport för januari–juni 2021
2021-09-01
Pareto Securities Annual Healthcare Conference
2021-11-09
Delårsrapport för januari–september 2021

Tidigare presentationer/möten

2021-03-25
Redeye Investor Forum
2021-02-10
Swiss Nordic Bio 2021

2021-02-09
Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020

2020-12-08
Laikas Investerarjakten Live, Stockholm

2020-12-01
Extra bolagsstämma för Moberg Pharma

Extra bolagsstämma för Moberg Pharma kommer att hållas tisdagen den 1 december 2020. I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

2020-11-26
Redeye Life Science Day, Stockholm
2020-11-25
Market update - Moberg Pharma och dotterbolaget OncoZenge
2020-11-17
BioStock Life Science Summit, Stockholm
2020-11-10
Delårsrapport för juli 2019 - september 2020

2020-09-01
LSX Nordic Congress Virtual
2020-08-11
Delårsrapport för juli 2019 - juni 2020

2020-06-02
Redeye Growth Day, Stockholm

2020-05-12
Delårsrapport för juli 2019 - Mars 2020

2020-02-11
Delårsrapport för juli - december 2019

2020-01-22
Presskonferens den 22 januari 2020

2020-01-13
JP Morgan Healthcare Conference, San Francisco, 13-16 januari
2019-12-05
The Nordic-American Life Science Conference, New York
2019-11-19
Redeye Life Science Day, Stockholm
2019-11-19
Delårsrapport för juli - september 2019

2019-10-30
Årsstämma för Moberg Pharma

Årstämma för Moberg Pharma hölls den 30 oktober 2019.

2019-09-05
Pareto Health Care Conference, Stockholm
2019-08-29
Bokslutskommuniké för januari - juni 2019

2019-08-29
Redeye Investor lunch, Stockholm
2019-05-14
Delårsrapport för januari - mars 2019

2019-03-15
Extra bolagsstämma för Moberg Pharma

Extra bolagsstämma för Moberg Pharma hölls den 15 mars kl. 15.00.

2019-03-04
Nordea Life Science Day, Stockholm
2019-03-04
Informationshandling

Informationshandlingen har upprättats med anledning av avyttringen av OTC-verksamheten i Moberg Pharma. I informationshandlingen beskrivs transaktionen och Moberg Pharmas fortsatta verksamhet efter en avyttring av den kommersiella verksamheten. Informationshandlingen innehåller även viss finansiell information för 2018 upprättad på proformabasis. Informationshandling har endast upprättats på svenska, men en engelsk översättning av proformainformationen finns tillgänglig.

Informationshandling

2019-02-12
Bokslutskommuniké för 2018

 

2019-02-12
Informationsmöte om att Moberg Pharma avyttrar OTC verksamheten

2018-12-04
Redeye Investor After Work, Stockholm
2018-11-29
The Nordic-American Life Science Conference, New York
2018-11-21
Redeye Life Science Day, Stockholm
2018-11-06
Delårsrapport för januari - September 2018

2018-09-06
Pareto Healthcare Day, Stockholm
2018-09-04
Redeye Early Bird, Stockholm
2018-08-20
Investerarmöte hos Nordea, Stockholm
2018-08-07
Delårsrapport för januari - juni 2018

2018-05-22
Redeye Investor After Work, Stockholm
2018-05-17
Non-deal Roadshow, Geneva and Zürich

2018-05-16
Lunchpresentation hos ABGSC, Stockholm

2018-05-15
Årsstämma för Moberg Pharma

Årsstämma för Moberg Pharma hölls den 15/5 2018 kl. 17.00

2018-05-08
Telefonkonferens i samband med delårsrapport för januari - mars 2018

2018-03-20
Redeye Investor After Work, Stockholm
2018-03-15
Carnegie Nordic Healthcare Seminar, Stockholm
2018-02-15
Lunchpresentation hos Remium, Stockholm
2018-02-13
Presentation på BIO CEO & Investor Conference, New York
2018-02-13
Telefonkonferens i samband med Bokslutskommunikén för 2017

2018-01-08
JP Morgan Healthcare Conference, San Francisco
2017-12-04
Carnegie Healthcare Day i New York, 4-5 december
2017-11-24
Redeye Life Science dag, Stockholm