Hoppa till huvudinnehåll

Utlicensiering

Välkommen att kontakta Moberg Pharma för samarbete eller licensiering av följande projekt:

  • MOB-015  - Nagelsvamp – Fas 3 studier pågår
    MOB-015 är ny utvärtes behandling mot nagelsvamp med svampdödande, keratolytiska och uppmjukande egenskaper. Bolagets patenterade formuleringsteknologi möjliggör att höga koncentrationer av en beprövad svampdödande substans (terbinafin) transporteras in i och genom nageln. Eftersom MOB-015 appliceras lokalt undviker man biverkningar förknippade med tablettbehandling. Av en ny undersökning bland läkare i USA framgår att det råder stor efterfrågan på bättre utvärtes behandlingar och att en majoritet av läkarna skulle föredra MOB-015 framför befintliga behandlingsalternativ (både utvärtes och i tablettform) om fas 3-resultaten uppnår målprofilen. Bolaget uppskattar den årliga försäljningspotentialen för produkten till 250 - 500 MUSD.
     
  • BUPI   - Oral mukosit (smärtbehandling) – Fas 3 förberedelser pågår
    BUPI är innovativ patentsökt formulering med den beprövade substansen bupivakain i form av en sugtablett för behandling av smärta i munhålan. I januari 2016 rapporterade Moberg Pharma positiva resultat från en fas 2-studie där BUPI utvärderades för cancerpatienter med oral mukosit som första indikation. Moberg Pharma uppskattar den årliga försäljningspotentialen för produkten till 100 - 200 MUSD, givet framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit och ytterligare åtminstone en indikation.

Kontakt:  bd@mobergpharma.se                


Distributionsavtal

I USA och Storbritannien kommersialiserar vi våra produkter i egen regi. I övriga delar av världen samarbetar vi med distributörer.  

Vi säljer idag produkter på mer än 30 marknader och planerar att fortsätta växa geografiskt.
Kontakta oss gärna för att diskutera distributionssamarbeten. 

Kontakt: Gunilla Wengström, Senior Director Sales and Marketing
Tel. 08-522 307 06
gunilla.wengstrom@mobergpharma.se