Hoppa till huvudinnehåll

Ledning

 

PETER WOLPERT

VD och grundare, civilingenjör, civilekonom.

Född 1969. Verksam i bolaget sedan 2006. Peter Wolpert har mer än 15 års erfarenhet som VD, strategikonsult och entreprenör och är styrelseordförande för Viscogel AB. Han var medgrundare till Accuro Immunology, Ibility och Viscogel, och har tidigare innehaft positioner som VD för Athera Biotechnologies och strategikonsult på McKinsey & Co.

Aktieinnehav: 435 399 aktier, via bolaget Wolco Invest AB och 125 000 personaloptioner (125 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

 

MARTIN INGMAN

Försäljnings- & Marknadschef, civilekonom.

Född 1962. Verksam i bolaget sedan 2008. Martin Ingman har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom Life Science på Astra AB (publ) (nuvarande AstraZeneca), Q-Med AB och Carema Omsorg AB.

Aktieinnehav: 1 100 aktier och 60 000 personaloptioner (60 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

 

KJELL RENSFELDT

Chef för Forskning och Utveckling, leg. läkare, civilekonom.

Född 1957. Verksam i bolaget sedan 2007. Kjell Rensfeldt har 10 års industriell erfarenhet från ledande befattningar inom Biogen idec och Q-Med.
Dr Rensfeldt har även tio års klinisk erfarenhet och är specialistutbildad inom urologi.

Aktieinnehav: 10 000 aktier och 100 000 personaloptioner (100 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

ANNA LJUNG

Finanschef, civilekonom.

Född 1980. Verksam i bolaget sedan 2006. Anna Ljung har tidigare arbetat som CFO i Athera Biotechnologies AB och Lipopeptide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering.

Aktieinnehav: 12 000 aktier och 80 000 personaloptioner (80 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

JEFF VERNIMB

General Manager Moberg Pharma Nordamerika, B. Sc.

Född 1963. Ansvarig för bolagets nordamerikanska verksamhet. Verksam i bolaget sedan december 2014. Har tidigare erfarenhet av seniora roller inom försäljning och marknadsföring och erfarenhet av att ändra föreskrivna läkemedel till OTC, både inom större och mindre entreprenörs företag, däribland Pfizer, Novartis, Dynova Labs och Insight Pharmaceuticals.

Aktieinnehav: 5 500 aktier och 150 000 personaloptioner (150 000 aktier kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

TORBJÖRN WÄRNHEIM

Chef för Innovation och Utveckling.

Född 1958. Torbjörn Wärnheim har en bred erfarenhet av farmaceutisk utveckling av Rx- och OTC-produkter inom läkemedelindustrin, och är docent vid KTH med en forskningsbakgrund inom ytkemi och lipiders fysikaliska kemi. Tidigare arbetade han som Vice President R&D på Fresenius Kabi. Tidigare uppdrag inkluderar även chefsbefattningar inom forskning och utveckling på bland annat ACO Hud och Pharmacia & Upjohn.

Aktieinnehav: 10 000 personaloptioner (10 000 akter kan komma att tecknas baserat på personaloptionerna).

Aktuellt aktieinnehav uppdateras för nuvarande ej automatiskt. Insiderpersoner har ej längre någon skyldighet att rapportera detta. Enligt krav från regelverket så ska uppgifterna uppdateras minst 1 gång/år.