Hoppa till huvudinnehåll

Affärsmodell

Moberg Pharmas affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt försäljning genom distributörer och partners. Bolagets produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Vi kombinerar affärsmannaskap med gedigen kompetens kring läkemedelsutveckling och har ett affärsutvecklings- och marknadsteam med erfarenhet av global kommersialisering av produkter. Vi kompletterar den egna organisationen med extern expertis och kapacitet, bland annat inom klinisk utveckling, produktion och kommersialisering.