Hoppa till huvudinnehåll

Delårsrapporter

2019-02-12
BETYDANDE TRANSAKTIONER EFTER ETT STARKT ÅR Denna bokslutskommuniké för 2018 offentliggörs i förtid med anledning av det transaktionspressmeddelande som offentliggjorts tidigare idag avseende Moberg Pharmas avyttring av sin OTC-verksamhet.